Michael Ruperti

Advocaat
m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Mr. M.P.K. Ruperti (Michael) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na zijn studie en studentenstage in de advocatuur is hij eind 1999 in dienst getreden bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Na de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie werd hij in de rang van kapitein geplaatst bij de afdeling militaire zaken van het Openbaar Ministerie te Arnhem.

Gedurende zijn tijd bij het parket en de rechtbank te Arnhem heeft mr. Ruperti veel ervaring opgedaan in het commune strafrecht, het militaire straf- en tuchtrecht en het militaire ambtenarenrecht.

In 2004-2005 is mr. Ruperti als legal advisor en plaatsvervangend chef staf van het Nederlandse militaire contingent voor 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina.

Sinds februari 2007 was mr. Ruperti werkzaam als advocaat bij Peters en Van Dijk Advocaten en sinds 1 november 2008 was mr. Ruperti verbonden aan de maatschap Dijkstra Krikke Ruperti advocaten.


terug naar de lijst