Zoekresultaten

Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst bij een overname van onderneming?

In beginsel worden de arbeidsovereenkomsten overgenomen door de verkrijger.

Meer…

Arbeidsrecht

De advocaten van Drost & Van de Vijver adviseren zowel ondernemers als particulieren op het gebied van het arbeidsrecht. Wij kunnen u bijstaan in arbeidsrechtelijke geschillen of adviseren over arbeidsovereenkomsten, personeelsgidsen of het hanteren van huisregels. Bij arbeidsrechtelijke geschillen kunt u denken aan ontslagzaken, maar ook aan geschillen met betrekking tot het concurrentiebeding of wijziging […]

Meer…

Wat houdt ontslag met wederzijds goedvinden in?

Dat is een ontslag zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Meer…

Wat gebeurt er met het loon bij faillissement van de werkgever?

In geval van faillissement van de werkgever, kan deze de loonbetalingsplicht jegens zijn werknemers niet langer nakomen. Het UVW neemt deze verplichting over van de werkgever.

Meer…